Hotel Management School

Voilà Advies begeleidt en coacht al enkele jaren studenten Hotel Management bij NHL Stenden Hogeschool in Emmen. In het bijzonder wanneer ze externe-praktijkmodules volgen. Het gaat om eerstejaars en sinds 2022 ook om derdejaars studenten.

DE KLANT
Een succesvolle carrière in de hospitality-sector. Daar worden studenten voor klaargestoomd op de Hotel Management School (Hogere Hotelschool) van NHL Stenden Hogeschool. Ze werken hier onder andere aan actuele vraagstukken van bedrijven, kunnen een deel van hun opleiding in het buitenland doen en doen veel praktijkervaring op. Van uitvoerend tot managementniveau.

DE VRAAG
De Hotel Management School vroeg Viola Mulder van Voilà Advies in 2010 om te helpen bij de opstart van een vestiging in Emmen. In het bijzonder door contacten te leggen met relevante bedrijven in de omgeving. Niet alleen voor bijvoorbeeld stageplekken. Ook voor locaties voor praktijklessen. Anders dan de Hotel Management School in Leeuwarden heeft de Emmense vestiging namelijk geen eigen hotel. Studenten moeten praktijklessen daarom volgen in het werkveld. Om dit mogelijk te maken is het nodig geschikte bedrijven te werven en deze bedrijven goed te informeren. Die taak voert Viola tot op de dag van vandaag met veel plezier uit.

In 2011 vroeg de hotelschool Voilà Advies om ook de begeleiding/coaching van studenten op zich te nemen. Viola Mulder en Marijke Maatkamp hebben die handschoen de afgelopen jaren samen opgepakt. Zij zetten daar niet alleen hun horecaopleiding, jarenlange horecaervaring, uitgebreide netwerk en educatieve ervaring voor in. Ze laten studenten ook goed merken hoe leuk ze het vinden om hen te helpen stappen vooruit te zetten in hun professionele leven. Dit alles leidt tot enthousiaste feedback. Zowel van studenten als van de hogeschool. Voor die laatste is het bijvoorbeeld duidelijk dat de persoonlijke, betrokken en vakkundige begeleiding van Voilà Advies bijdraagt aan de lage uitval onder studenten.