Ommelander Ziekenhuis

Toen het hoofd Horeca van het Ommelander Ziekenhuis Groningen op zwangerschapverlof ging, zorgde Voilà Advies voor goede tijdelijke vervanging. Daarnaast heeft ze medewerkers van dit ziekenhuis meerdere trainingen gegeven.

DE KLANT 
Het Ommelander Ziekenhuis Groningen biedt basiszorg – zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Jaarlijks neemt het 13.000 mensen op, krijgt het 88.000 eerste polikliniekbezoeken en telt het 130.000 herhalingsbezoeken. Daarnaast komen er zo’n 15.000 mensen naar het ziekenhuis voor een vorm van dagbehandeling. Het ziekenhuis van Noord- en Oost-Groningen telt in totaal ruim 1.200 medewerkers en meer dan honderd medisch specialisten.

DE VRAAG
Het Ommelander Ziekenhuis vroeg Voilà Advies:

  • om trainingen te geven aan het Klantcontactcentrum. Doel was om hun gastvrijheid en telefoontechnieken aan te scherpen. Belangrijk, want deze medewerkers vormen voor de meeste patiënten het eerste contact met het ziekenhuis. Dat contact bepaalt sterk of hun ervaring met het ziekenhuis positief is; 
  • om trainingen te geven aan de facilitair servicemedewerkers, mede op basis van een nulmeting. Ook hier met het doel om de gastvrijheid op een nog hoger niveau te krijgen. Richting zowel hun patiënten als hun collega’s. En met gebruik van 360-gradenfeedback;
  • om tijdelijke vervanging te zoeken voor haar hoofd Horeca, dat met zwangerschapsverlof ging. Voilà Advies schoof voor een halfjaar interim-manager Audrey Hindriks naar voren, een leidinggevende met grote people management skills en een achtergrond in de zorg.