Tangenborgh

Voilà Advies heeft zorgorganisatie Tangenborgh de afgelopen jaren op meerdere manieren ondersteund. Bijvoorbeeld met een coördinator en teamleider op interim-basis, workshops voor Tangenborghs eigen coördinatoren en trainingen voor vrijwilligers en medewerkers.

DE KLANT     

Zorgorganisatie Tangenborgh zet zich 24 uur per dag in voor ouderen in Zuidoost-Drenthe. In Emmen heeft ze bijvoorbeeld meerdere woonzorglocaties en aanleunwoningen. Ook biedt ze hier wijkzorg en is ze actief in enkele multifunctionele accommodaties. Tangenborgh wordt onder meer geroemd om haar innovatieve dementiezorg.

DE VRAAG

In Emmen schakelde Tangenborgh de afgelopen jaren meermalen de hulp in van Voilà Advies:

Zo moest Tangenborgh in 2020 afscheid nemen van een coördinator én teamleider. Vervangers waren niet direct beschikbaar. Voilà Advies hielp dat dubbele gat te vullen met twee interim-professionals (én een stagiaire).

Marijke Maatkamp stuurde als tijdelijke teamleider een jaar lang de medewerkers aan van het restaurant, de keuken en de schoonmaak op twee locaties. Zij wist daarbij een aantal langlopende, ingewikkelde personele kwesties op te lossen, onder andere op het gebied van roostering en inzetbaarheid.

Amber de Jonge was in diezelfde periode interim-coördinator op één van deze locaties. In die rol richtte zij zich op de gastvrije dienstverlening. Hierbij verbeterde ze de gastvrijheid en professionaliteit van restaurantmedewerkers. Zij en Marijke kregen administratieve ondersteuning van een stagiaire Hotel Management van NHL Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Deze stagiaire draaide ook mee op de werkvloer, waar zij medewerkers voorbeeldgedrag liet zien.

“Hoe zorgen we dat de coördinatoren op onze locaties in Emmen nóg steviger in het zadel komen te zitten?” Die vraag kreeg Voilà Advies in 2021 van Tangenborgh. Viola Mulder ontwikkelde én gaf een serie van vijf workshops – allemaal online, vanwege de coronamaatregelen.
In de workshops kwamen diverse relevante thema’s aan bod: van gastvrijheid en DISC tot de beste manieren om je teamleider tot een bepaalde actie te verleiden. Elke deelnemer sloot de serie af met een persoonlijke presentatie voor de teamleiders en managers. Daarin was duidelijke groei te zien in de persoonlijke ontwikkeling van de coördinatoren. De een kon beter publiek praten, de ander durfde meer kritiek te uiten, weer een ander zag beter waar haar valkuilen zaten.
Enige tijd na deze afsluiting gaf Viola Mulder nog een extra sessie, op verzoek van de coördinatoren. Deze sessie hielp de vooruitgang te borgen.

Voilà Advies gaf een off-the-job-training aan vrijwilligers en betaalde krachten, zodat zij kennis opdeden over horecavaktechniek en gastvrijheid. Vervolgens gaf ze hun een on-the-job-training, zodat ze leerden hoe ze het geleerde goed in de praktijk konden brengen. En ten slotte zorgde ze voor borging, door na enkele weken te kijken hoe de deelnemers het geleerde inderdaad in de praktijk wisten te brengen. Waar nodig zette Voilà Advies de puntjes op de i.
Al met al kwam dit neer op fase 3, 4 en 5 van haar 6-fasenmodel (zie kader hieronder). De eerste twee fasen waren overbodig dankzij het interim-management dat Voilà Advies bij Tangenborgh verzorgde. Die kaders en operationele processen waren daardoor al helder. In de zesde fase had Tangenborgh niet onmiddellijk interesse.

6-FASENMODEL

Voilà Advies paste bij Tangenborgh een deel van haar ‘6-fasenmodel’ toe. In zijn volledigheid houdt dit model in dat Voilà Advies achtereenvolgens:

  1. de kaders vaststelt met de directie van de zorgorganisatie: wat zijn de missie en visie op het gebied van gastvrijheid?;
  2. de operationele processen in kaart brengt met de operationeel leidinggevenden van de organisatie;
  3. een off-the-job-training geeft aan relevante vrijwilligers en betaalde krachten, zodat zij kennis opdoen over horecavaktechniek en gastvrijheid;
  4. een on-the-job-training geeft (meestal drie dagen per afdeling), zodat ze ontdekken hoe ze het geleerde goed in de praktijk kunnen brengen;
  5. de trainingen borgt door na drie à vier weken terug te komen om te kijken hoe het gaat en zo nodig nog het een en ander aan te scherpen;
  6. kwaliteitschecks uitvoert – eens per kwartaal, maar wel onaangekondigd. Dat doet ze zolang de klant van Tangenborgh het wil; of het nu blijft bij één kwartaal of jaren duurt.