Treant 

Voilà Advies zette twee verbetertrajecten op voor de ziekenhuizen van zorgorganisatie Treant. Het eerste richtte zich op telefonische gastvrijheid. Het andere op de voeding voor medewerkers.

DE KLANT
Treant verleent met zo’n zesduizend professionals ziekenhuis- en ouderenzorg. Dat doet ze vanuit twintig locaties in de regio Drenthe en Zuidoost-Groningen, waaronder drie ziekenhuizen (in Emmen, Hoogeveen en Stadskanaal). Treant onderzoekt, behandelt, geneest, verpleegt, verzorgt en begeleidt.

DE VRAAG

Voilà Advies kreeg de afgelopen jaren onder andere deze twee verzoeken van Treant:

 • “Help onze telefonische gastvrijheid te verbeteren.” Hiervoor traint Voilà Advies sinds 2021 zowel medewerkers van de nieuwe telefooncentrale als medisch secretaresses op circa dertig ziekenhuispoli’s. De zeer gemotiveerde deelnemers leren onder meer hoe belangrijk het is om eerst goed te luisteren en zo nodig empathisch te reageren, voordat ze praktisch handelen voor de patiënt.
  De on- en off-the-job-trainingen zijn tot nog toe gegeven door onder anderen Viola Mulder, Marijke Maatkamp en Lydianne Huisma. Voilà Advies gaat voor de trainingen uit van het zesfasenmodel (zie onder aan deze pagina).
 • “Help onze medewerkers om gezonder te eten in onze restaurants, zodat zij beter in hun vel zitten en het verzuim daalt.” Om aan dit verzoek te voldoen introduceerde Voilà Advies in 2020 het Gouden Restaurant-concept, afgeleid van het Gouden Kantine-concept van het Voedingscentrum.
  Door het Gouden Restaurant-concept te volgen is het voedingsaanbod voor medewerkers gezonder geworden. De restaurants van de drie Treant-ziekenhuizen bieden nu meer gezonde alternatieven voor ongezonde producten. En meer gezonde producten dan ongezonde. Ook zetten zij gezonde producten veel meer op de voorgrond.
  Voilà Advies toetst jaarlijks of de restaurants aan de Gouden Restaurant-maatstaven voldoen. Bij de laatste controle kwam ze alle drie goed uit de bus. Zij mochten een bordje met ‘Gouden Restaurant’ aan de muur of deur hangen. En de medewerkers kregen een Gouden Restaurant-speldje.

6-FASENMODEL

Voilà Advies past bij de Treant-trainingen haar '6-fasenmodel' toe. Dit model houdt in dat Voilà Advies achtereenvolgens:

 1. de kaders vaststelt met de directie van de zorgorganisatie: wat zijn de missie en visie op het gebied van gastvrijheid?;
 2. de operationele processen in kaart brengt met de operationeel leidinggevenden van de organisatie;
 3. een off-the-job-training geeft aan medewerkers, zodat zij relevante kennis opdoen over bijvoorbeeld gastvrijheid;
 4. een on-the-job-training geeft (meestal drie dagen), zodat ze ontdekken hoe ze het geleerde goed in de praktijk kunnen brengen;
 5. de trainingen borgt door na drie à vier weken terug te komen om te kijken hoe het gaat en zo nodig nog het een en ander aan te scherpen;
 6. kwaliteitschecks uitvoert – eens per kwartaal, maar wel onaangekondigd. Dat doet ze zolang Treant het wil; of het nu blijft bij één kwartaal of jaren duurt.