Distrivers

Voilà Advies is al sinds 2010 vaste partner van Distrivers. Zij geeft in opdracht van dit bedrijf advies en trainingen over de beleving rond eetmomenten. Niet aan Distrivers zelf, maar aan zijn klanten: zorgorganisaties.

DE KLANT

Zorgorganisaties willen hun cliënten, patiënten of bewoners lekkere en gezonde maaltijden bieden. Distrivers biedt tegen een redelijke prijs alles wat hiervoor nodig is: van productie, inkoop en distributie tot bereiding en ondersteuning op locatie. Inclusief hulp om als zorgorganisatie zelf de beleving rond eetmomenten te verbeteren. Of het nu gaat om de ambiance, de houding en het gedrag van medewerkers, of één van de vele andere factoren die deze beleving beïnvloeden.

DE VRAAG

Volgens Distrivers hangt een kwart van de beleving rond eten af van de maaltijd zelf, een kwart van de omgeving en een kwart van de gastvrijheid die eters ervaren. De koks van Distrivers kunnen de kwaliteit van de maaltijden garanderen en advies geven over bijvoorbeeld de apparatuur die nodig is om het eten goed te verwarmen. Maar er zijn grenzen aan hun expertise. Hoe je eters het best behandelt of hoe je de eetomgeving het best aankleedt; voor dat soort vragen klopt Distrivers aan bij de experts van Voilà advies. Bijvoorbeeld bij Viola Mulder, Marije Maatkamp, Lydianne Huisma en Bart Halbmeijer.

Voilà Advies biedt elke klant van Distrivers een stappenplan om de gastvrijheid rond eetmomenten te verbeteren. Voor ditzelfde doel geeft ze horecavaktechniek- en gastvrijheidstrainingen aan vrijwilligers en betaalde krachten. Eerst buiten de werkvloer, daarna in de praktijk. Distrivers biedt zijn klanten dat stappenplan en deze trainingen al aan bij zijn inschrijving voor aanbestedingen. Het is één van de redenen waarom het bedrijf die aanbestedingen geregeld wint. Enkele van zijn (door Voilà Advies ondersteunde) klanten zijn Treant, Evean, Amsta en Noorderbrug.

6-FASENMODEL

Voilà Advies past bij elke klant van Distrivers haar ‘6-fasenmodel’ toe. Dit betekent dat zij achtereenvolgens:

  1. de kaders vaststelt met de directie van de zorgorganisatie: wat zijn de missie en visie op het gebied van gastvrijheid?;
  2. de operationele processen in kaart brengt met de operationeel leidinggevenden van de organisatie;
  3. een off-the-job-training geeft aan relevante vrijwilligers en betaalde krachten, zodat zij kennis opdoen over horecavaktechniek en gastvrijheid;
  4. een on-the-job-training geeft (meestal drie dagen per afdeling), zodat ze ontdekken hoe ze het geleerde goed in de praktijk kunnen brengen;
  5. de trainingen borgt door na drie à vier weken terug te komen om te kijken hoe het gaat en zo nodig nog het een en ander aan te scherpen;
  6. kwaliteitschecks uitvoert – eens per kwartaal, maar wel onaangekondigd. Dat doet ze zolang de klant van Distrivers het wil; of het nu blijft bij één kwartaal of jaren duurt.